ECC Kats Triathon/Duathlon

May 19th, 2013

ECC Downtown Buffalo

Pictures Courtesy Diane Sardes.