Niagara Hospice 5K Dash and Half Marathon.

Lewiston via Youngstown to Porter-on-the-Lake.

September 24th, 2011

Pictures Courtesy Diane Sardes.